Información oficial sobre el estado de alarma por el Covid19

Josep Maria Coronas Guinart


Veure currículum

Formació

Advocat i Economista

1989 Advocat de l’Estat.

2004 Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres

Experiència Professional

1989 - 1991 Advocat de l’Estat en el Servei Jurídic de l’Estat a Barcelona. Exerceix a Barcelona, Tarragona i Girona.
1991 - 1996 Advocat de l’Estat-Secretari del Tribunal Econòmicoadministratiu Regional de Catalunya.
1996 - 2004 Director General de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
En l’actualitat està en excedència.

Activitat Acadèmica

Participa activament en activitats docents, acadèmiques i publicacions jurídiques.

Especialitats

Arbitratges, Dret de l´empresa i Dret de successions

Idiomes

Català, castellà, anglès i francès.