Información oficial sobre el estado de alarma por el Covid19

Política de Protecció de Dades

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: CORONAS ADVOCATS, S.L.
Raó social de l'empresa: Coronas Advocats, SLP
Nom del titular: Coronas Advocats
Domicili social: Cl. Ganduxer, 10 6º2ª Esc. A
Població: Barcelona
Província: Barcelona
C.P.: 08021
C.I.F./D.N.I.: B62470174
Telèfon de contacte: 934142323
Correu electrònic: info@coronasadvocats.com
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, tom 40471, foli 15, Full número B-227.201, inscripció 6

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CORONES ADVOCATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades en contactar amb nosaltres per via postal, electrònica o telefònica, amb la finalitat de respondre les seves consultes i poder informar-lo per via postal, telefònica o electrònica sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de CORONES ADVOCATS, S.L.. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquesta informació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o arrebossat el seu consentiment per l'interessat. Per a revocar el seu consentiment pot presentar la seva sol·licitud al compte de correu: info@coronasadvocats.com

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder respondre les seves consultes i informar-lo sobre els nostres productes, serveis, novetats i esdeveniments de CORONES ADVOCATS, S.L., és l'aportació del consentiment.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Pot consultar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es . Per a exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, limitació del tractament o sol·licitar la revocació del consentiment prestat, pot dirigir-se al CORONES ADVOCATS, S.L. enviant un correu electrònic a info@coronasadvocats.com

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CORONES ADVOCATS, S.L. procedeixen del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són:
Com garantim la seguretat de les seves dades?

Adoptem les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.